Keluar Sekejap

Pencapaian 100 Hari MADANI

March 07, 2023 Khairy Jamaluddin & Shahril Hamdan Season 1 Episode 1
Keluar Sekejap
Pencapaian 100 Hari MADANI
Show Notes

Membincangkan Pencapaian 100 Hari MADANI. Apakah skor yang akan diberikan oleh KJ dan Shahril? Apakah aspek-aspek penilaian yang diambil kira? 

Layari http://keluarsekejap.com!